חברות

Cities

הילרו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בספטמבר 1936

מעונות חן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בספטמבר 1936

פלנת טרוסט אנד אגנסו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 במאי 1935

רולום אינוסטמנט קורפוריישן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

סטמה טרוסט אנד אנוסטמנט קורפוריישן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

פוליסטיה אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

טבור פיננס אנד אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

זלניק אנוסטמנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

אולנדר אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

טנקרד פיננס אנד אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

אלרין סקוריטיס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

הורסול סקוריטיס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

מואב אנוסטמנט קורפורשין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

חרמון טרוסט אנד אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

ולדונה אנוסטמנט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

טרגן אנוסטמנט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

פינון אנוסטמנט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

מדבה סקוריטיס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

סולבר הולדינגס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

סיסה אנוסטמנט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

אדום פיננס אנד אנוסטמנט קורפוריישין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

פלדרון אנוסטמנט קורפוריישן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

סרפל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בנובמבר 1935

בקליט פלסטיין אי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 באפריל 1936

חברה ארצישראלית לבניני תעשיה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

5 באוקטובר 1936

חיפה

פילמס אקסהיביטורס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 באוקטובר 1936

דפוס ספר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 באוקטובר 1936

חברה אוטומובילים החדשה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 בנובמבר 1936

תל אביב - יפו

אסיאתיק ביינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בנובמבר 1936

רם בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בנובמבר 1936

חברה בין לאומית להנהלה ולנאמנות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בנובמבר 1936

עין שרה בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

17 בנובמבר 1936

תל אביב - יפו

לבנט קומרסיאל האוז בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בנובמבר 1936

חברה למכירת חומצת פחמן בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

22 בנובמבר 1936

תל אביב - יפו

חברת דנטלון בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

3 בדצמבר 1936

חולון

כתב חברה ארץ ישראלית לתעשית עטים נובעים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בדצמבר 1936

בלומנשטין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בדצמבר 1936

אנגלו פלסטיין פרויט אקספורטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בדצמבר 1936

נופת בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 בדצמבר 1936

טרנזק בעמ לטחינה ולמסחר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 בפברואר 1937

נתיבי אויר ארץ ישראל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בינואר 1937

עתידנו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בינואר 1937

פטרולגז בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בדצמבר 1936

ונטילטד הדויר קומפני בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 בפברואר 1937

איסט מדיטראניאן קומפני בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בפברואר 1937

קלדין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בפברואר 1937

אגריקולטורל מטרילס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 בפברואר 1937

מיולר קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בינואר 1937

מהמן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 באוקטובר 1936

אל מסרייה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בפברואר 1937

החברה לטחינה ולמסחר בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

7 בפברואר 1937

טירת כרמל

פלדסקו פיננס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בפברואר 1937

קטל דילרס אנד אגנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בפברואר 1937

סיניה רומניה פלסטיין קורפוריישן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בפברואר 1937

פלניוס שרות חדשות ארץ ישראלי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בפברואר 1937

י. הלל ושות' בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

21 בפברואר 1937

תל אביב - יפו

יואר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בפברואר 1937

ליוזרים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 בפברואר 1937

מידל איסט אנד קונטיננטל שפינג בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 במרץ 1937

ברויטמן ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 במרץ 1937

נשיונל טובקו אנד סיגרט קומפני אוף נבלס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 במרץ 1937

אחוזת שמואל בלום בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 במרץ 1937

הסה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 במרץ 1937

בית שבע קומפני בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 במרץ 1937

רני בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

18 במרץ 1937

טל שחר

שלום בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 במרץ 1937

זרוסלם פרס בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 במרץ 1937

סוכנות ימית יפו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 במרץ 1937

מדור חברה לבנין ולפיננסים בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

5 באפריל 1937

ירושלים

ברנט בורכרד ספנות 1937 בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 באפריל 1937

המשמר סוכנויות 1937 בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

13 באפריל 1937

רחובות

מקס כהן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 באפריל 1937

חלפין חב לחיזור קשרי החליפין פולין אי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 באפריל 1937

מיפרק אייס פקטורי אנד קולד סטורג בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 באפריל 1937

אמפא בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

23 באפריל 1937

הרצליה

ארגון תעשית אוטובוסים איטה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 באפריל 1937

מפרץ פלאור מילס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 באפריל 1937

פמה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 במאי 1937

בריטיש אינסטיטוט אוף קומרס אנד אקונטנסו בעמ דה

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 במאי 1937

בריטיש אינסטיטות אוף אינגינרינג טרנולגי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 במאי 1937

פולרומה פיננס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 במאי 1937

מונופאל טרוסט אנד אגנסי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 במאי 1937

פובליק ספטי סרויס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 במאי 1937

יוניטד פונדרי וורקס אוף פלסטין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 במאי 1937

פרווה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 במאי 1937

בניני תעשיה בחיפה בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

5 במאי 1937

פתח תקווה

בדאור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 במאי 1937

נוי בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

12 באוגוסט 1943

בני ברק

נורטרן טרנספורט קומפני אקרי דיסטריקט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 ביוני 1937

גואיש נביגשן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 ביוני 1937

צמח קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 ביוני 1937

חברת מרשל בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

8 ביוני 1937

רמת גן

דניאלי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1937

אשביניאר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1937

פלאנדריקה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1937

ש אוד אנד קומפ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 ביוני 1937

אלביון קורפראשן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

דה הלניק קורפרשין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במאי 1935

שלדון שקוריטיס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 בדצמבר 1935

שרידון תרושס קומפ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1937

מורלאנד הלדינגס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1937

מסרי אנד קומפני נאמי פלאר מילס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 ביוני 1937

דויד אגאסי אנד סנס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 ביוני 1937

דה דאיאג פריס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 ביוני 1937

אנגלו סוויס פלנטשיון קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 ביוני 1937

מגן אברהם אליעזר בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

26 ביוני 1937

מץ קורפוריישן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 ביוני 1937

חברת פתוח רוזדיל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 ביוני 1937

זלצמן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 ביוני 1937

חברת הקודחים ברחובות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 ביוני 1937

צבי ח שיו אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 ביולי 1937

פולטרי אנד אגרריאן פרודוקס אמפורט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 ביולי 1937

סירה פלסטיין פילס וורקס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביולי 1937

חברת נחלת יהודה בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

12 ביולי 1937

חדרה

אגודת ים התיכון לעסקי ממון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 ביולי 1937

אלקומפה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 ביולי 1937

פלסטיין פוטוגרויר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 ביולי 1937

יעקב כץ ושות בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

16 ביולי 1937

תל אביב - יפו

אופיר קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 באוגוסט 1937

עין חלב בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 באוגוסט 1937

שאנקול לשיווק (1937) בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

7 ביולי 1937

רמת השרון

דה פלשטיין ערב טרדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 באוגוסט 1937

דה יוניטד קולוני מרכנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 באוגוסט 1937

עזרה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 באוגוסט 1937

חברה ישראלית למסחר חליפין בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

24 באוגוסט 1937

בנימינה

טרוקטג טרוד טרדינג אגנסי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באוגוסט 1937

אולפנה פלסטיין אדוקשיונל פילמס אינסטיטוט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 בספטמבר 1937

יוניטד מטלוורקס חיפה מטלוורקס ברנרד קנטור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בספטמבר 1937

ישעיה ורכו איסטט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בספטמבר 1937

איר גז בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בספטמבר 1937

פלסטיין אייס קרם פריזרס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בספטמבר 1937

תרשיש חברה לספנות ולמסחר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בספטמבר 1937

בית אריה חיפה בשטח הנמל המיובש בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

4 באוקטובר 1937

מחסני ערובה ארצי ישראליים בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

6 באוקטובר 1937

לוד

מ כהן ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 באוקטובר 1937

טריקו וכל בעמ

חיסול ע״י בימ״ש

ישראלית חברה פרטית

11 באוקטובר 1937

טרפנטין אנד כמיקל פרודוקס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 באוקטובר 1937

הפרט חברה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

14 באוקטובר 1937

תל אביב - יפו

חברת יום בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

18 באוקטובר 1937

חברת גלעד בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בנובמבר 1936

מאפית דגניה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 באוקטובר 1937

סנדיקט לעבודות ים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בנובמבר 1937

חברת משלחי ומגדלי הדרים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בנובמבר 1937

פנחס רוטנברג טרסט בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

12 בנובמבר 1937

חיפה

סאו קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 בנובמבר 1937

בית יבנה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 בנובמבר 1937

הירשברג לינביץ אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 בנובמבר 1937

גש בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בדצמבר 1937

הירשברג לפידות אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בדצמבר 1937

בית מרים בלום בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בדצמבר 1937

ווד אנד פלייווד טרדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בדצמבר 1937

מי זהב בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בדצמבר 1937

מ גרונוולד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בדצמבר 1937

מחסני החמצן בעמ

פעילה זמנית

ישראלית חברה פרטית

16 בדצמבר 1937

קיסריה

מנש אנוסטמנט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בדצמבר 1937

חברת בית רפאל בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

21 בדצמבר 1937

תל אביב - יפו

א דאורפני אנד א לוי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בדצמבר 1937

שיפינג אנד טרדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 בדצמבר 1937

כמיקל וורקס ברק בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 בדצמבר 1937

הבית והמשק חברה אי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 בדצמבר 1937

חברה למסחר ארץ ישראל בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

22 בנובמבר 1937

חיפה

ניר איסט קול אנד בנקרינג בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 בדצמבר 1937

חיפה שיפינג אגנסי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בינואר 1938

דה האוז אנד קיטצן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בינואר 1938

האחים לוי ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 בינואר 1938

בלייכר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בינואר 1938

אגרתא בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 בינואר 1938

קאפא מזון חיפה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 בינואר 1938

ז ע ג ו בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

16 בינואר 1938

תל אביב - יפו

א סיניבר ושות מהנדסים בעמ

בפרוק ע״י בימ״ש

ישראלית חברה פרטית

21 בינואר 1938

לוד

ר ס פ קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בינואר 1938

טריקו רוטלוי בעמ

מחוסלת עקב מיזוג

ישראלית חברה פרטית

24 בינואר 1938

מ זיפר ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בינואר 1938

רייקס בוקשופ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 בינואר 1938

כ.צ.ט. בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

1 בפברואר 1938

הוד השרון

מעונות הלל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 בפברואר 1938

גולמיק בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בפברואר 1938

המשקה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 בפברואר 1938

שמואל צרובין אלומיניום בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בפברואר 1938

דה פתח תקוה חד אירון וורקס קומפני

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בפברואר 1938

בדים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 בפברואר 1938

ארנונה חברה ישראלית למעפלים בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

14 בפברואר 1938

תל אביב - יפו

איסטרן הולדינגס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בפברואר 1938

אחוזת חיפה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בפברואר 1938

מעונות ילג בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 במרץ 1938

אורם איסטרן גליצרין אינדוסטריאל קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 במרץ 1938

פים התאחדות ישראלית של בעלי מכוניות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 במרץ 1938

חברת חשמל פסקו בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

8 במרץ 1938

דה סקריו פייפ ס רדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 במרץ 1938

טיילור אברהם אייכנברנר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 במרץ 1938

מדיטראניאן שיפס ספליס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 במרץ 1938

סקנדינבאביאן שיפינג אגנסי סיריה לבנון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 במרץ 1938

א ה ליפשיץ בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

28 במרץ 1938

גבעתיים

הכסא והשולחן בית חרושת לכסאות ושולחנות בעמ

בפרוק ע״י בימ״ש

ישראלית חברה פרטית

30 במרץ 1938

אגא פילם קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 במרץ 1938

רקס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 באפריל 1938

גלים חברת הנדסה לרדיו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1938

אי י סי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1938

אסוסיטד מיטל מרכנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 באפריל 1938

דה זרוסלם ניו האור מיל קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 במאי 1938

חברה ירושלמית לאוטומובילים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 במאי 1938

המשקיע פיננסינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 במאי 1938

אסתר איסטאט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 במאי 1938

מוסיקה אבריקה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 במאי 1938

אלקטרון חברה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 במאי 1938

קנול אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 במאי 1938

זבלרי אנד יוטטציס טרד קומפני סל עין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 במאי 1938

בנו הירש אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 במאי 1938

טרו מטל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 במאי 1938

עיינות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 במאי 1938

חברת דון דל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 ביוני 1938

רנקו בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

1 במאי 1947

רמת גן

בית שלום בתל אביב בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

1 ביוני 1938

תל אביב - יפו

הימנותא בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

6 ביוני 1938

ירושלים

אביר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 ביוני 1938

חברת אברהמס בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

10 ביוני 1938

חברת הספקה תעשיתית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 ביוני 1938

בית משותף גדעון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 ביוני 1938

תוה זרוסלם בס סרויס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 ביוני 1938

עזבון מוטלנסקי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 ביוני 1938

חברת אצור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 ביוני 1938

בית הלל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 ביוני 1938

יוניון אוף בור הול פומפ מנופקטוררס אוף פלשטיין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 ביוני 1938

קפה פלטין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 ביולי 1938

כפר אתא ווטר וורקס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 ביולי 1938

מגדלי וסוחרי פרי הדר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 ביולי 1938

קירשנבאום בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 ביולי 1938

רכושנו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 ביולי 1938

פלפרוט חברה למשלח פרות אי בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

13 ביולי 1938

ראשון לציון

מפעלי ברוקה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 ביולי 1938

גן שלומית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 ביולי 1938

מכלול בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 ביולי 1938

אשקול קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 ביולי 1938

ליגנה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 באוגוסט 1938

עין ורד בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 באוגוסט 1938

גרג בן יהודה בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

9 באוגוסט 1938

תל אביב - יפו

השאם בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

11 באוגוסט 1938

מטובה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 באוגוסט 1938

שרדני רוזנקוף בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 באוגוסט 1938

פלווקו בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

28 באוגוסט 1938

פתח תקווה

דר מ פליקסברודט כלי עבודה והספקה טכנית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 באוגוסט 1938

אחוזת הלוי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 באוגוסט 1938

פרי פרי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 באוגוסט 1938

נעלי תפארת בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 באוגוסט 1938

דה ליבנט טול קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בספטמבר 1938

הנעל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בספטמבר 1938

עפרון קורפוריישון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 בספטמבר 1938

שרידן לבנט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 בספטמבר 1938

האחים סלומון ושותפם בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

11 בספטמבר 1938

קולנוע רמה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

11 בספטמבר 1938

רמת גן

המגן בטוח בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בספטמבר 1938

חברה מזרחית למסחר וספנות בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

16 בספטמבר 1938

רמות השבים

טריקו משותף בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 בספטמבר 1938

ר מריין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בספטמבר 1938

מעונות השלוח בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 באוקטובר 1938

דה בריטיש אנד קולוניאל סטורס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 באוקטובר 1938

מפעלי א הסס בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

11 באוקטובר 1938

חיפה

גנת ים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באוקטובר 1938

מפעלי חשמל ל רבינוביץ אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בנובמבר 1938

סוכנות ארץ ישראלית למסחר ולחקלאות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 בנובמבר 1938

חברה לפתוח העמק בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 באוקטובר 1938

העץ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 בנובמבר 1938

מחט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 בנובמבר 1938

נמור חברת מתכות למזרח הקרוב בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 בנובמבר 1938

דגית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 בנובמבר 1938

אחים אפשטיין ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 בנובמבר 1938

דבורה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 בדצמבר 1938

פלסטיין יוניטד ציטרוס פרויט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 בדצמבר 1938

יוניטד פילם סרויס פלסטיין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בדצמבר 1938

טקסטיל הלבשה מ ירקוני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בדצמבר 1938

פלמר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בדצמבר 1938

נחלת אליעזר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 בדצמבר 1938

סוכנות מזרחית לאוניות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 בדצמבר 1938

סינמה סרויסיס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בדצמבר 1938

ולדשטיין ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בדצמבר 1938

מכון לחקר הקרקע והזבלים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 בדצמבר 1938

מיבטחים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בדצמבר 1938

החברה לתעשית גפרורים נור (1938)בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

27 בדצמבר 1938

חיפה

סטנדרד בטוחים בעמ

מחוסלת עקב מיזוג

ישראלית חברה פרטית

30 בדצמבר 1938

רמת גן

חברת בנזין ארץ ישראלית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 בינואר 1939

חברת נאמנות כללית בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

5 בינואר 1939

תל אביב - יפו

חברת בנין פרי בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

6 בינואר 1939

דה אוקסיגן מנופקטורינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בינואר 1939

דה פלשטיין דימק קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בדצמבר 1938

חברה למסחר אורינט ים התיכון מדיטור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בינואר 1939

עץ אימפורט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

24 בינואר 1939

קאסא בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

24 בינואר 1939

חיפה

בנין פנת הכרמל בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

29 בינואר 1939

חיפה

באלי בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1939

אור יהודה

הקולע קליעה בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1939

תל אביב - יפו

דה חיפה ברד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1939

גנרל מרכנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בפברואר 1939

כמו אורינט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 בפברואר 1939

חברת הוצאת בטאון בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

8 בפברואר 1939

תל אביב - יפו

אריק נאי ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בפברואר 1939

רודיס אנד וריי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בפברואר 1939

פונטוס טוקסימוס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בפברואר 1939

רנובה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

13 בפברואר 1939

בית שוקן להוצאת ספרים בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

21 בפברואר 1939

תל אביב - יפו

קרן שוקן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בפברואר 1939

נצב בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

1 במרץ 1939

תל אביב - יפו

דה הולנד פלסטיין אנוסטמנט קורפרשיין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 במרץ 1939

שרות ארץ ישראלי להשקעות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 במרץ 1939

החסנה אי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 במרץ 1939

הוצאת עתונים יהודיים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 במרץ 1939

פריבט אנוסטמנטס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 במרץ 1939

מספרו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 במרץ 1939

זרוסלם רדיו קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 במרץ 1939

מלילת המסילות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 במרץ 1939

פילם סטר קרלי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 במרץ 1939

חומרי בנין וגדור בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

24 במרץ 1939

תל אביב - יפו

חברת מרץ לבנין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 במרץ 1939

עלית משאבים משותפים בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

24 במרץ 1939

פתח תקווה

וולטה בית חרושת לחמרי חשמל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 במרץ 1939

פרופל פלסטיין פרודוקטס ספלי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 במרץ 1939

פלפרנס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 במרץ 1939

מיכאל שכטר ושותפיו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 באפריל 1939

תמר קורפורציה מסחרת בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

3 באפריל 1939

אריצ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 באפריל 1939

סיטקסו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 באפריל 1939

מודל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 באפריל 1939

גלובי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 באפריל 1939

אורינט טקסטיל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 באפריל 1939

פרסום אהרון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 באפריל 1939

דה נאו זיפ מנופקטורינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 באפריל 1939

גור בית חרושת לניר וקרטון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 באפריל 1939

אספאקו מצרים סוריה אי חברה מסחר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

17 באפריל 1939

רחל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 באפריל 1939

מזור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 ביוני 1945

התאחדות שולחי פרי הדר באי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 באפריל 1939

חברת בית יצחקי בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

20 באפריל 1939

פטרון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1939

צנטרל גרג הדר הכרמל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1939

רומטל קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1939

פלסטיין קולורס מנופקשורינג פלקול קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באפריל 1939

אשר חברה להשקעות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 במאי 1939

בית חרושת לצנורות גמישים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 במאי 1939

משרדי תעשיה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

8 במאי 1939

תל אביב - יפו

המתקן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 במאי 1939

וורה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 במאי 1939

חברת מעון אליהו בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

12 במאי 1939

אחוזות לוס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 במאי 1939

אתלס חברה לתעשית מקדחי שנים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 במאי 1939

מיטקו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 במאי 1939

חברת היכל אליעזר בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

16 במאי 1939

תל אביב - יפו

חברת חימר דבורה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

16 במאי 1939

חברת אדיר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 במאי 1939

מ י את ד מילר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 במאי 1939

נחמיה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 במאי 1939

פאטרה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 במאי 1939

מילנה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 במאי 1939

אלמא בעמ

בפרוק ע״י בימ״ש

ישראלית חברה פרטית

31 במאי 1939

רחובות

חברת בית שרה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 במאי 1939

חברת נחלת לויתן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 במאי 1939

חברה לשרות אוטומובילים ציון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 ביוני 1939

מצודה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 ביוני 1939

דה פלשטיין פפר טרד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 ביוני 1939

הארנק קומפ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 ביוני 1939

חופר אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 ביוני 1939

חברת מעון בני שלמה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביוני 1939

אלנוס חברה לתעשית עץ עדינה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביוני 1939

טנק טרוקרס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביוני 1939

תמר ביחר לסרטים וגומי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביוני 1939

פישר מורגן אנד קומפני מידל איסט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 ביוני 1939

ברגול בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1939

אקטריציטי אנד ליגטינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 ביוני 1939

דוידס שופ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 ביוני 1939

ש י טיץ בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

16 ביוני 1939

ארוגאי מפעלי טקסטיל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 ביוני 1939

משק ילדים פרדס חנה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 ביוני 1939

דה גרוור פרס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 ביוני 1939

התקומה חברה להוצאה לאור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 ביוני 1939

אחוזת יוסף בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 ביולי 1953

פפק חברה אי לפירות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 ביוני 1939

גימנסיה אוהל שם רמת גן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 ביוני 1939

בן יהודה הוצאה לאור לזרר אליעזר בן יהודה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 ביוני 1939

ווסט ראליזיישן ברכנר אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 ביולי 1939

ניגון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 ביולי 1939

חברת מים שומרון בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

4 ביולי 1939

תל אביב - יפו

אחוזת בני חיים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 ביולי 1939

החרט בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

6 ביולי 1939

מודיעין-מכבים-רעות

שמן סיכה אי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 ביולי 1939

סמל שיפינג בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

6 ביולי 1939

תל אביב - יפו

יהושע בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 בנובמבר 1942

פלזין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 ביולי 1939

שאום אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 ביולי 1939

חזיז קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 ביולי 1939

מקלעת ויינראוך ווטניק ושות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 ביולי 1939

הרמטיק שירותי נאמנות (1939) בע״מ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

19 ביולי 1939

בני ברק

רכוש בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 ביולי 1939

מעברות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 ביולי 1939

חופ חדרה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 ביולי 1939

ציון בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 ביולי 1939

וולסור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 ביולי 1939

פינטרוסט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 ביולי 1939

ים התיכון חברה אי לדיגות עברית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

7 באוגוסט 1939

היכלנו בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

7 באוגוסט 1939

צפורה אשרי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 באוגוסט 1939

ווילמגריט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 באוגוסט 1939

אניני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 באוגוסט 1939

חברת המשק המודרני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 באוגוסט 1939

הפאפ בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 באוגוסט 1939

צלקר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 באוגוסט 1939

שיקום חב לבנין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 באוגוסט 1939

רמת חוה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

15 באוגוסט 1939

בזק חב לתעשית מכונות ומכשירי חשמל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 באוגוסט 1939

נחלת משה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 באוגוסט 1939

נחלת נחום בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

18 באוגוסט 1939

מגיפל טרדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 באוגוסט 1939

פ ט פ חברה אי להדפסת אריגים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 באוגוסט 1939

יעקב אלימלך לדרברג בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 באוגוסט 1939

אינגינריג קורפוריישן אוף פלשתיין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 באוגוסט 1939

הירש בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 באוגוסט 1939

בית כהנא בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 באוגוסט 1939

קורט האס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 בספטמבר 1939

כרמי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בספטמבר 1939

דה גרווירס אנד מרכנץ אוף פלשטיין ציטרוס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 בספטמבר 1939

בית אבא בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 בספטמבר 1939

החברה להשקעות ובטחונות בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

1 באוקטובר 1939

תל אביב - יפו

טסבץ אינדסטרואל אנד טרדינג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 באוקטובר 1939

הספקה קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 באוקטובר 1939

גוגנהיים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 באוקטובר 1939

בני ברק

דגיה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 באוקטובר 1939

ריבה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 באוקטובר 1939

הברן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 באוקטובר 1939

פרדור בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 באוקטובר 1939

בורסקי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 באוקטובר 1939

מכסף ביחר ישראלי לכלי כסף ומצופה כסף בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 באוקטובר 1939

דה עפרון קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 באוקטובר 1939

רמק בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

31 באוקטובר 1939

וינה קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 בנובמבר 1939

הבונה בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

26 באוגוסט 1959

תל אביב - יפו

ספינקס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

8 בנובמבר 1939

תבלין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בנובמבר 1939

חברה לאומית להספקה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בנובמבר 1939

חברת אחוה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בנובמבר 1939

ונקר בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

14 בנובמבר 1939

סרג עדין בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בנובמבר 1939

ארמון הככר בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

16 בנובמבר 1939

לפטה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

13 בנובמבר 1939

רעננה

צרכי מזון בקופסאות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 בנובמבר 1939

בית יוסף מיכה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

28 בנובמבר 1939

חברת נאמנות רמת ישי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 בנובמבר 1939

הוכברגס הארנק בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

29 בנובמבר 1939

בית דוד בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 בדצמבר 1939

חנוני מכלת מאוחדים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

1 בדצמבר 1939

טרנס קפה בע״מ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

6 בדצמבר 1939

לוטה ברוולדס אסטט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 בדצמבר 1939

דה פלשטיין דטרוס אקספורט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 בדצמבר 1939

בית תנחום צבי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

6 בדצמבר 1939

אקספורט הדרי השרון בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

14 בדצמבר 1939

נתניה

רחוב הירקון 93 בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בדצמבר 1939

יוניטד גרווארס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בדצמבר 1939

חברת סניפיכס ישראל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בדצמבר 1939

אמריקה אי למסחר ולהשקעות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בדצמבר 1939

עצמון מחסני ערובה בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

24 בדצמבר 1939

תל אביב - יפו

פרמקס בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

25 בדצמבר 1939

נועם

חברה לאומית להשברה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בדצמבר 1939

טרדינג סנידקט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 בדצמבר 1939

ורדה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 בדצמבר 1939

הדגן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 בדצמבר 1939

גנימקס גנרל אימפורט אנד אכספורט קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 בינואר 1940

אלקטרומטל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 בינואר 1940

אלסטקס בעמ

חיסול ע״י בימ״ש

ישראלית חברה פרטית

5 בינואר 1940

ח ר ש בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

10 בינואר 1940

סיגמה בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

12 בינואר 1940

סילקוט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בינואר 1940

חברת אלכסנדר טרכטנברוט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

11 בינואר 1940

סקא בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בינואר 1940

מצודת מאיר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

14 בינואר 1940

דוגמא בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

14 בינואר 1940

הרצליה

גורדונ'ס דיסטילריס בע״מ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בינואר 1940

שרות בורסקים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

18 בינואר 1940

דה פלסטיין וואורקשופס פיליפס בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

22 בינואר 1940

מ אדליסט מציטרן בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בינואר 1940

אשל בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

25 בינואר 1940

אחוזת יצחק בעמ

פעילה

ישראלית חברה פרטית

26 בינואר 1940

תל אביב - יפו

דרוגריות מאוחדות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

28 בינואר 1940

דה קונטיננטל הוטל קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

30 בינואר 1940

ש ג ארחיט בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

2 בפברואר 1940

ארנית בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1940

מעון דניאל בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1940

חברת בית אברהם בעמ

מחוסלת מרצון

ישראלית חברה פרטית

5 בפברואר 1940

משין סרוויס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

9 בפברואר 1940

תרמאויל בעמ

בפרוק מרצון

ישראלית חברה פרטית

12 בפברואר 1940

תל אביב - יפו

פלגום דה פלשתיין גום מנופקשוריג קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

12 בפברואר 1940

אחוזת אלישבע בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

13 בפברואר 1940

ג הרשלקוביץ אנד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בפברואר 1940

קרדיט אנד טרד קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בפברואר 1940

חברת אמי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

15 בפברואר 1940

אינדקו חב לפתוח אמצאות בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

19 בפברואר 1940

בר צבי בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

20 בפברואר 1940

דה דיין הוספיטל

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

21 בפברואר 1940

בית לאה בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בפברואר 1940

גנרל ספליירס קומפני בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

23 בפברואר 1940

קבוצת אחים ירושלים בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

26 בפברואר 1940

ירושלים

בית תמר בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

27 בפברואר 1940

ריאו בעמ

מחוקה

ישראלית חברה פרטית

4 במרץ 1940